Примена едукативне платформе

У периоду од 6 – 17.12.2021. године, 17 учитеља и наставника је похађало два предавања у оквиру стручних скупова, под називом: 

  1. Примена едукативне платформе (Е-учионица) у раду са ученицима у школи,
  2. Примена едукативне платформе (Е-учионица) у настави на даљину.

Реализоване теме, на првом предавању, су: Коришћење ИКТ-а у настави, Регистрација на дигиталну платформу и Креирање виртуелне учионице на дигиталној платформи Е-учионица.

Реализоване теме, на другом предавању, су: Коришћење дигиталних уџбеника у настави, Функционалности виртуелне учионице, Основе LMS-а, Коришћење едукативних платформи кроз платформе за комуникацију.

Аутор стручних скупова, у сарадњи за Издавачком кућом „Клетт“ је била наставница географије, Данијела Секулић.

Остварени су циљеви предавања, комплетирана је регистрација свих ученика и наставника који користе дигиталне уџбенике. Функционално коришћење дигиталних уџбеника, очекује се да буде на већем нивоу од другог полугодишта, а у прилог томе је и одлична дигитална опремљеност учионица и дигиталног кабинета у школи.

Основна школа “Кнез Лазар”

Велики Купци

Јануар  2022. године                                                                          Данијела Секулић