Засади дрво!

Дана 24.2.2022.године у школском парку ОШ“ Кнез Лазар“ засађене су саднице
белог бора.
Након краћег предавања о значају дрвећа за човека и целокупну природу
извршено је засађивање садница.Ученици 1. разреда у сарадњи са ученицима осталих
млађих разреда обавили су засађивање и поливање.
Циљ ове активности је био да се код ученика развије одговоран однос према
биљном свету, њиховом неговању и чувању.
Акција је спроведена у позитивној атмосфери и осећају задовољства код
ученика.Осетили су се битним у улепшавању и доприносу здравијој животној
средини.

Учитељица Милена Миленковић