Слободне наставне активности

Поштовани родитељи, слободне наставне активности (СНА), су део плана наставе и учења који школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма. Погледајте програме слободних наставних активности за 5, 6, 7. и 8. разред основног образовања и васпитања.