Заједно и безбрижно кроз детињство

 Дана 27.09.2023.године спроведена је радионица у сарадњи са представницима ПУ Крушевац, у циљу превентивних активности. Циљ пројекта је подизање свести код ученика о последицама насилног понашања у стварном и виртуелном окружењу, препознавање различитих видова насиља и дискриминације, усвајање стратегија за помоћ другима у невољи и вештина ненасилног решавања конфликата, развијање саосећања и информисање о начинима помоћи, подршке и заштите, као и усвајање знања и вештина о безбедном учешћу у саобраћају и понашању у ванредним ситуацијама.

Током ове школске године реализоваћемо пројекат „Заједно и безбедно кроз детињство“ који Министарство унутрашњих послова спроводи у сарадњи са Министарством просвете и другим релевантним институцијама. Пројектом су обухваћени ученици другог циклуса образовања и васпитања у току првог полугодишта школске 2023/24.године у одељења петог и седмог разреда биће реализована радионица на тему „Превенција вршњачког насиља у стварном и виртуелном окружењу“. Иста радионица биће реализована током другог полугодишта у шестом и осмом разреду.

У реализацији интерактивних предавања, користиће се „Kahoot“ квиз и рад у групама у оквиру којих ће ученици уз подршку полицијских службеника и представника школа усвојити вештине за мирно решавање вршњачких конфликата.

Радионице биће реализоване такође и у првом циклусу образовања и васпитања на тему „Безбедност деце у саобраћају“ и „Безбедност деце у ванредним ситуацијама“. У реализацији интерактивних предавања, користиће се и едукативни видео садржаји, цртани филмови, штампани и остали материјали, креирани од стране Агенције за безбедност саобраћаја.

Желимо да најмлађој популацији укажемо и развијемо свест о томе колико је безбедност важна и колико је важно да имају поверење у полицију која је стуб безбедности нашег друштва.

Пројектом „Заједно и безбедно кроз детињство“ показаћемо један тимски рад јер смо свесни да само безбедно окружење може да створи позитивну школску климу, а она је предуслов да наша деца добију квалитетно образовање, да правилно буду васпитана чиме ћемо створити немерљив допринос и обезбедити им сигурну будућност.

У оквиру прве радионице у петом разреду ученици су усвојили знања и вештине о безбедном понашању у стварном и виртуелном окружењу, у ванредним ситуацијама и безбедном окружењу што су и показали у квизу знања.

Колектив ОШ „Кнез Лазар“