СТИХОВИ НА ДАР

Јавни час-сарадња ученика млађих разреда матичне школе и Монике Милошевић-библиотекара школе

У циљу развијања опште, читалачке, језичке културе ученика млађих разреда реализован је Јавни час“Стихови на дар“.

Презентацију о животу и раду песника припремила је библиотекар Моника Милошевић. У сарадњи са њом ученици су реализовали истраживачке задатке у библиотеци: пронаћи и одабрати стихове одређеног песника; увежбати изражајно читање; објаснити непознате речи;припремити се за јавни наступ.Један од задатака је био да смисле, напишу и украсе заједничко име за свој разред.