Школски лист

Заједничким трудом ученика наставника школа издаје школски часопис “ Кнежева Ризница“.

У почетку су излазила по два броја у току године и то: један поводом Светог Саве, а други поводом Дана школе.

Динамика израде часописа је условљена актуелном ситуацијом.

До сада смо објавили 17 бројева “Кнежеве ризнице“.

Часопис се бави тренутним дешавањима у школи, успесима ученика, занимљивостима из света науке, приказивањем дечијих радова.

Последњи број “Ризнице“ је учествовао на такмичењу које организује друштво за српски језик и књижевност и у целој замљи је освојио трећу награду у категорији школских часописа.

За израду је одговорна редакција, а у прикупљање материјала су укључени сви наставници и ученици.

Ово су насловне стране неких бројева.