Контакт

Матична школа

Адреса: ул. Расинска бр. 1, 37222 Велики Купци

Тел:   037 388 41 05
Факс:  037 388 50 50

Имејл адресе: knezlazarkupci@gmail.com, skolakupci@gmail.com

Веб странице: www.skolakupci.edu.rs, knezlazarkupci.weebly.com

Подручно одељење у Мајдеву

Тел: 037 884 928

Подручно одељење у Ћелијама

тел: 037 764 005

Подручно одељење у Себечевцу

тел. 037 38 84 296