Запослени

Осим наставника распоређених на извођењу разредне и предметне наставе, у школи су запослени и :

Директор школе: Владан Крпић

Секретар школе: Јелица Минић

Рачуновођа: Весна Јовановић

Помоћни радници: Славица Ђурђевић,Боса Смиљковић,Снежана Благојевић

Домар школе: Владица Минић

Ложач: Љубиша Благојевић