Најуређенија учионица

Назив : Избор најуређеније учионице

Одељење: ___5/1, 5/2 ,6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1 и 8/2__

Време: __22.02.2018._________________________

Реализатори : Раденковић Невенка и Милошевић Моника

Координатори при реализацији и сарадници:

Комисија  : Поповић Благица, Марковић Радица, Шиљић Иван, Јовановић Весна и Минић Владица

У организацији Еколошко-биолошке секције и Школске заједнице ученика, 22.02.2018. године, одржан је избор најуређеније учионице 5-8. разреда у ОШ „ Кнез Лазар“ у В. Купцима. Организовање овог избора има за циљ подизање свести ученика о значају одржавања хигијене и уредности школског простора и  развијање правилног односа према радној средини.

Комисија коју су чинили:  Поповић Благица, наставник разредне наставе , Марковић Радица и  Шиљић Иван, предметни наставници,  Јовановић Весна, шеф рачуноводства,  и Минић Владица, домар школе, оцењивала је све учионице и то оценама од 1-5.

Резултати су следећи:

  1. место    6/1  (25 поена)
  2. место 6/2  (21 поен)
  3. место 5/2,7/1 и 8/1 (20 поена)

По завршетку избора ученицима је прочитано обавештење са резултатима. О акцији је састављен извештај, као и прилог са фотографијама победничких учионица  који ће бити објављен на сајту школе и у школском часопису „Кнежева ризница“.

Припремио/ла извештај:

Милошевић Моника, руководилац Школске заједнице

Раденковић Невенка, Еколошко – биолошка секција