Запослени

Осим наставника распоређених на извођењу разредне и предметне наставе, у школи су запослени и :

Директор школе: Владан Крпић

Секретар школе: Јелена Гогић

Педагог школе: Валентина Лазић

Рачуновођа: Весна Јовановић

Помоћни радници: Славица Ђурђевић,Снежана Петровић,Снежана Благојевић

Домар -ложач: Љубиша Весић

 

 • Наставници разредне наставе
 • Мица Ђорђевић – учитељица другог разреда
 • Виолета Крпић – учитељица трећег разреда
 • Гордана Поповић – учитељица четвртог разреда
 • Милена Миленковић – учитељица првог разреда
 • Драгана Радмановић – 3. разред Мајдево
 • Марија Милановић – 2 и 4 разред Мајдево
 • Јасмина Радовановић – 1 и 3 разред Себечевац
 • Љиљана Стојковић Ристић – 2 и 4 разред Себечевац
 • Снежана Петровић – 3 и 4 разред Ћелије
 • Слађан Јевтић – продужени боравак
 • Наставници предметне наставе
 • Јелена Павловић – наставник српског језика и књижевности
 • Весна Крунић – наставник енглеског језика
 • Моника Милошевић – наставник енглеског језика
 • Гордана Томић – наставник ликовне културе
 • Иван Ђукић – наставник музичке културе
 • Милица Јоцић – наставник историје
 • Данијела Секулић – наставник географије
 • Иван Шиљић – наставник физике
 • Радмила Ђокић Ћатић – наставник математике
 • Невенка Раденковић – наставник биологије
 • Данијела Стефановић – наставник биологије
 • Радица Марковић – наставник хемије
 • Данијела Алексић – наставник технике и технологије
 • Дејан Вукојевић – наставник технике и технологије
 • Вељко Ловановић – наставник технике и технологије
 • Драган Лазић – наставник физичког и здравственог васпитања
 • Милош Пурић – наставник физичког и здравственог васпитања
 • Милан Ђолић – наставник физичког и здравственог васпитања
 • Ивица Ђорђевић – вероучитељ
 • Светозар Стојановић – вероучитељ
 • Ивона Милетић – наставник италијанског језика
 • Драган Мандић – наставник информатике и рачунарства