О школи

Основна школа ″Кнез Лазар″ лоцирана је на 22 километра од Крушевца, 200 метара од подјастребачког села В. Купци, на десној страни регионалног пута Крушевац – Приштина. Недалеко од школе, а паралелно са рагионалним путем, протиче река Расина. Пет километра узводно уз Расину направљена је брана вештачког језера Ћелије из кога се напаја питком водом становништво и привреда Крушевца и околине. Непосредно испод бране, у селу Мајдеву ради модерна фабрика за пречишћавање воде.
Основну школу у Купцима похађају ученици из Великих и Малих Купаца, Штитара, Шогоља, Малог и Великог Гркљана, Грабака, Суваје, Себечевца, Мајдева, Ћелија. На том простору организоване су три Месне заједнице: Купци, Мајдево и Ћелије. 1943. Године школи су припојене школе у Јабланици, Мајдеву, Себечевцу и Ћелијама. Али, 1991. године издвојено одељење у Јабланици је одлуком СО Крушевац, припојено школи у Горњем Степошу.
Oд оснивања до данас наставници и ученици су се трудили да у сваком погледу промовишу рад школе у најбољем светлу. Укључивање у реформе довело је до унапређивања наставе и до опремања школе савременим наставним средствима. У школи ради углавном високо образовани кадар из свих предмета прописаних од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја.

Осим матичне школе имамо и три подручна одељења: Мајдево, Себечевац и Ћелије. Њих похађају ученици од првог до четвртог разреда.